V nedeljo, 17. novembra 2013 smo se vsi Jurovčani, ki nam je ljuba slovenska pesem, zbrali v našem obnovljenem domu kulture, kjer še vse diši po novem, z željo, da nam bo naša ljuba dvorana obudila stare in ponudila nove pevske užitke. Odzvali smo se torej prijaznemu povabilu pevcev Jurovskega okteta, da skupaj z njimi proslavimo deset let njihovega uspešnega ustvarjanja. V programu, ki so ga pripravili, smo slišali deset slovenskih pesmi, po eno za vsako leto ustvarjanja. Kulturni program so s svojim petjem obogatili pevci okteta Dornava in pevci okteta Tinje.

Pevce Jurovskega okteta je pred desetimi leti združila ljubezen do pesmi, domače, slovenske. Ljubezen do ohranjanja slovenskega narodnega, ljudskega, kulturnega in zgodovinskega izročila.  Ves ta čas se družijo ljubiteljsko, vendar jih želja po boljšem in kvalitetnejšem podajanju pesmi žene, da  redno in trdo delajo, kar dokazujejo z različnimi nastopi na raznovrstnih prireditvah. Po vsakem uspešnem nastopu pa je preprosta slovenska pesem tista, ki znova napolni dušo in srce z novo energijo.

Jurovski oktet sestavljajo fantje in možje, domačini iz Jurovskega Dola in okolice. Razen nekaj začetnih menjav  že ves čas delujejo v enaki zasedbi in pod vodstvom umetniškega vodje Francija Divjaka. Jurovski oktet je tisti, ki s svojo pesmijo zaznamuje vsako prireditev v domačem  kraju, fantje pa redno  nastopajo  v  okoliških krajih in tudi v tujini, predvsem v sosednji Avstriji. Redno se udeležujejo  območnih in medobmočnih  revij odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, veliko pa imajo tudi nastopov na srečanjih zasebnega značaja. Predvsem so ponosni, da so v času svojega delovanja ustvarili dve prireditvi, ki sta postali tradicionalni. To sta božični koncert, ki ga pripravijo v domači cerkvi Svetega Jurija vsako leto na  Štefanovo in srečanje oktetov in malih vokalnih skupin, ki se odvija v juniju in sicer na prostem, na našem jurovskem trgu. Pevci Jurovskega okteta pa se lahko pohvalijo tudi z dvema posnetima zgoščenkama. Seveda pa ob prvem okroglem jubileju delovanja velja izpostaviti  pobudnika  za ustanovitev okteta in hkrati tudi organizacijskega vodjo Jurovskega okteta Francija Črnčeca, ki s svojim vztrajnim in prizadevnim delom veliko pripomore k uspehom in prepoznavnosti Jurovskega okteta.

Vodja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, izpostave Lenart, gospa Breda Slavinec,  je pevcem podelila Gallusove značke in priznanja.
Srebrno Gallusovo značko za  več kot 10-letno udejstvovanje na glasbenem področju ljubiteljske kulture so prejeli Roman Črnčec, Ivan Ornik, Ivan Fanedl, Bogomir Živko in Andrej Gorjup.
Častno Gallusovo značko za nad 45-letno udejstvovanje na glasbenem področju ljubiteljske kulture je prejel Vojko Bračko.
Častno Gallusovo značko za nad 30-letno udejstvovanje na glasbenem področju ljubiteljske kulture je prejel Franc Črnčec.
Jurovski oktet je prejel priznanje Sveta izpostave, to je srebrno jubilejno priznanje Sklada za 10 let delovanja.
Zlato jubilejno priznanje Območne izpostave sklada je ob 40-letnici vodenja različnih glasbenih skupin prejel Franc Divjak.

Pevce Jurovskega okteta  je ob okrogli obletnici nagovoril predsednik Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol Miroslav Breznik in se jim zahvalil za njihovo predano glasbeno ustvarjanje in pripravljenost, da s svojim petjem obogatijo vsako prireditev v naši občini   ter jim zaželel še veliko ustvarjalnega navdiha. Čestitke za deset let uspešnega ustvarjanja pa je pevcem izrekel tudi župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec, ki se je skupini zahvalil tudi za uspešno promocijo naše občine izven njenih meja  ter pevcem zaželel vsaj še pet let plodnega ustvarjanja.

Zapisala: Vida Ornik

12345678